Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

(27 i 28 września dokumenty przyjmujemy w budynku głównym - przy sali 011)
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: rekrut@zim.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:

 

W terminie 11.09-30.09.2017

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Soboty w godz.  9.00-11.00

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 11
W tym miesiącu: 5463
Wszystkich: 10666

Zdrowie Publiczne - sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku „posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności ...

Zdrowie Publiczne - specjalności

Specjalności:

  • promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna,
  • zarządzanie w ochronie zdrowia ...

Zdrowie Publiczne - przedmioty

Przedmioty ogólne:

  1. Technologie informacyjne
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  3. Elementy historii muzyki
  4. Etyka medyczna
  5. Język obcy
  6. Ergonomia
  7. Ochrona własności intelektualnej
  8. Wychowanie fizyczne ...