Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl
(dawny adres e-mail: rekrut@zim.pcz.pl)

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 24.02 do 28.02.2018 w godz.:

9:00 - 13:00 (od poniedziałku do środy)

soboty 9:00 - 11:0

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 142
W tym miesiącu: 2915
Wszystkich: 5454

Zdrowie Publiczne - sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku „posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności ...

Zdrowie Publiczne - specjalności

Specjalności:

  • promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna,
  • zarządzanie w ochronie zdrowia ...

Zdrowie Publiczne - przedmioty

Przedmioty ogólne:

  1. Technologie informacyjne
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  3. Elementy historii muzyki
  4. Etyka medyczna
  5. Język obcy
  6. Ergonomia
  7. Ochrona własności intelektualnej
  8. Wychowanie fizyczne ...