Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: rekrut@zim.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:

W terminie 1.06-15.07.2017
Od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-13.00
Soboty w godz.  9.00-11.00

W terminie 17.07-31.07.2017
Od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-16.00
Soboty w godz.  9.00-11.00

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 29
W tym miesiącu: 6457
Wszystkich: 7026

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu w transporcie i towaroznawstwie. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania przedsiębiorstwami transportu i towaroznawstwa; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany ...

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - specjalności

Specjalności:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie produkcją i jakością
 • Zarządzanie rozwojem i konsulting
 • Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ...

Zarządzanie i Inzynieria Produkcji - przedmioty

Przedmioty podstawowe

 1. Marketing
 2. Makroekonomia
 3. Fizyka/Chemia
 4. Matematyka
 5. Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 6. Mikroekonomia
 7. Prawo gospodarcze
 8. Statystyka
 9. Badania operacyjne ...