Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 195
W tym miesiącu: 3560
Wszystkich: 5640

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 złotych.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na podane w systemie IRK indywidualne konto kandydata.  Opłata może być dokonana elektronicznie lub tradycyjnie przelewem pocztowym lub bankowym (sam blankiet przelewu należy wydrukować z systemu IRK).

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej przy każdorazowym zapisywaniu się na wybrany kierunek studiów.
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest koniecznym warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Oryginał dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej należy przekazać Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz ze składanymi dokumentami.
Oryginałem dowodu opłaty rekrutacyjnej może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu elektronicznego lub tradycyjny blankiet z potwierdzoną wpłatą 85 zł.
Zwrot opłaty rekrutacyjnej 85 zł. przysługuje kandydatom tylko w przypadku, gdy nie zostanie uruchomiony dany kierunek studiów.

Opłata za studia niestacjonarne  (czesne)

Opłaty na studiach niestacjonarnych za kształcenie studentów na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za semestr
(zł)
Opłata za rok akademicki
(zł)

Logistyka, studia niestacjonarne I stopnia (lic.)

17503500
Logistyka, studia niestacjonarne I stopnia (inż.)17503500
Logistyka, studia niestacjonarne II stopnia (mgr)17503500
Filologia, studia niestacjonarne I stopnia (lic.)21004200
Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia (lic.)17003400
Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia (mgr)17503500
Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne I stopnia (inż.)17003400
Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia (mgr)18503700
Zdrowie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia (lic.)21004200
Zdrowie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia (mgr)18503700
Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne I stopnia (lic.)17503500
Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia niestacjonarne I stopnia (inż.)17503500
Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia niestacjonarne II stopnia (mgr)18503700
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne I stopnia (lic.)17503500
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne II stopnia (mgr)18503700
Turystyka i rekreacja, niestacjonarne I stopnia (lic.)17003400
Menedżer żywności i żywienia19003800

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 czerwca 2015 r.


Opłata za czesne jest wpłacana na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl. Logując się w systemie USOSweb,  należy użyć login i hasło  takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.

Opłata za legitymację studencką

Opłata za studencką legitymację elektroniczną wynosi  17,00 zł   i  jest dokonywana dopiero po przyjęciu kandydata na studia.
Kwotę 17,00 zł należy wpłacić na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl.  Logując się w systemie USOSweb,  należy użyć login i hasło  takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.  

Opłata za indeks

Opłata za indeks wynosi  4,00 zł  i jest wpłacana na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl. Logując się w systemie USOSweb,  należy użyć login i hasło  takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.