Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

(27 i 28 września dokumenty przyjmujemy w budynku głównym - przy sali 011)
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: rekrut@zim.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:

 

W terminie 11.09-30.09.2017

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Soboty w godz.  9.00-11.00

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 400
W tym miesiącu: 5453
Wszystkich: 9405

Menadżer żywności i żywienia - sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia będą posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarządzania obsługą firm gastronomicznych, opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy, przygotowywania oferty z zakresu żywności i żywienia dla różnych grup odbiorców, działań promocyjnych i marketingowych ...

Menadżer żywności i żywienia - przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego

  1. Nauka o człowieku
  2. Psychologia
  3. Mikrobiologia z elementami parazytologii
  4. Biochemia żywności i żywienia
  5. Ekonomia
  6. Podstawy zarządzania
  7. Zarządzanie i analiza kosztów
  8. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  9. Ekonomika konsumpcji ...