Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 182
W tym miesiącu: 3547
Wszystkich: 5643

Menadżer żywności i żywienia - sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia będą posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarządzania obsługą firm gastronomicznych, opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy, przygotowywania oferty z zakresu żywności i żywienia dla różnych grup odbiorców, działań promocyjnych i marketingowych ...

Menadżer żywności i żywienia - przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego

  1. Nauka o człowieku
  2. Psychologia
  3. Mikrobiologia z elementami parazytologii
  4. Biochemia żywności i żywienia
  5. Ekonomia
  6. Podstawy zarządzania
  7. Zarządzanie i analiza kosztów
  8. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  9. Ekonomika konsumpcji ...