Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 03.09 do 14.09 2018 w godz.:

10:00 - 13:00 (od poniedziałku do piątku)

od 17.09 do 28.09 w godz.:

09:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)

soboty (od 01.09 do 29.09 2018) 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 263
W tym miesiącu: 2177
Wszystkich: 3640

Menadżer żywności i żywienia - sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia będą posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarządzania obsługą firm gastronomicznych, opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy, przygotowywania oferty z zakresu żywności i żywienia dla różnych grup odbiorców, działań promocyjnych i marketingowych ...

Menadżer żywności i żywienia - przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego

  1. Nauka o człowieku
  2. Psychologia
  3. Mikrobiologia z elementami parazytologii
  4. Biochemia żywności i żywienia
  5. Ekonomia
  6. Podstawy zarządzania
  7. Zarządzanie i analiza kosztów
  8. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  9. Ekonomika konsumpcji ...