Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 28.01 do 14.02.2019 w godz.:

10:00 - 12:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 97
W tym miesiącu: 2444
Wszystkich: 4823

Logistyka (studia inżynierskie) - sylwetka absolwenta. 

Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadają umiejętności menedżerskie. Ponadto absolwenci nabywają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy inżyniera w zakresie logistyki. Będzie potrafił rozwiązywać problemy logistyczne stosując przy tym metody inżynierskie i będzie przygotowany do pracy na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, ekonomii i informatyki, a także znajomość rozmaitych technicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Czas trwania studiów inżynierskich: 7 semestrów (3,5 roku) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Logistyka (studia inżynierskie) – specjalności

Specjalności:

Zarządzanie i inżynieria transportu,
Inżynieria systemów logistycznych.

Logistyka (studia inżynierskie) – przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego

1. Matematyka
2. Fizyka
3. Makroekonomia
4. Mikroekonomia
5. Rachunkowość
6. Finanse
7. Prawo
8. Statystyka
9. Zarządzanie
10. Teoria i inżynieria systemów
11. Analiza systemowa
12. Towaroznawstwo

Przedmioty kształcenia kierunkowego

1. Zarządzanie produkcją i usługami
2. Projektowanie procesów
3. Logistyka produkcji
4. Logistyka zaopatrzenia
5. Logistyka dystrybucji
6. Infrastruktura logistyczna
7. Ekonomika transportu
8. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
9. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
10. Ekologistyka

Pozostałe przedmioty

1. Wprowadzenie do techniki (na studiach stacjonarnych)
2. Grafika inżynierska
3. Rachunek kosztów dla inżynierów stacjonarne (na studiach stacjonarnych)
4. Centra logistyczne (tylko na studiach stacjonarnych)
5. Metody prezentacji informacji logistycznych (na studiach stacjonarnych)
6. Koszty logistyki przedsiębiorstw
7. Badania operacyjne
8. Rozliczenia międzynarodowe przedsiębiorstw (na studiach stacjonarnych)
9. Techniki transportu ładunków
10. Logistyka międzynarodowa (na studiach stacjonarnych)
11. Infrastruktura transportu
12. Systemy komputerowe w logistyce (na studiach stacjonarnych)
13. Logistyczna obsługa klienta
14. Technologie informacyjno-komunikacyjne w logistyce
15. Logistyka w e-gospodarce (na studiach stacjonarnych)

Przedmioty dodatkowe

1. Ochrona własności intelektualnej
2. Technologie informacyjne
3. Przedmioty humanistyczne
4. Język obcy (do wyboru)
5. Wychowanie fizyczne (tylko na studiach stacjonarnych)

Ponadto

1. Przedmioty do wyboru
2. Przedmioty na specjalnościach
3. Projekt inżynierski
4. Seminarium dyplomowe
5. Praktyka zawodowa