Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 03.09 do 14.09 2018 w godz.:

10:00 - 13:00 (od poniedziałku do piątku)

od 17.09 do 28.09 w godz.:

09:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)

soboty (od 01.09 do 29.09 2018) 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 271
W tym miesiącu: 2185
Wszystkich: 3648

Gospodarka przestrzenna - opis kierunku

Gospodarka przestrzenna stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy obejmującą całokształt czynnych i biernych działań odnoszących się do podmiotów (instytucji, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych) i przedmiotów (obiektów materialnych położonych w przestrzeni geograficznej) związanych z organizacją wykorzystania przestrzeni. Istotą gospodarki przestrzennej jest ochrona i racjonalne kształtowanie określonych wartości przestrzeni poprzez stymulowanie procesów gospodarczych, społecznych oraz przyrodniczych. Poprzez działania ochronne rozumie się dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej ...

Gospodarka przestrzenna - sylwetka absolwenta

Zgodnie z założonym profilem kierunku Gospodarka przestrzenna zagadnienia realizowane w ramach przedmiotów kierunkowych w sposób szczególny oscylują wokół tematyki rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego, która to tematyka odnosi się do celów, kierunków i sposobów działania w warunkach permanentnych zmian o rozmaitym charakterze, sile i zasięgu. Uwarunkowania planowania rozwoju wynikają z diagnozy istniejącego stanu w ujęciu posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych analizowanego obszaru, która pozwala ujawnić podstawowe problemy dotychczasowego rozwoju oraz szanse i zagrożenia wpływające na przyszły rozwój. Budowanie strategii działania w wymiarze lokalnym bądź też regionalnym następuje również w oparciu
o proces planowania przyszłego rozwoju określany przez różnorodne podmioty szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego ...

Gospodarka przestrzenna - specjalności

Specjalność:

  • Zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych
  • Równowaga przestrzenna i ekoturystyka
  • Zarządzanie energią i środowiskiem ...