Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 03.09 do 14.09 2018 w godz.:

10:00 - 13:00 (od poniedziałku do piątku)

od 17.09 do 28.09 w godz.:

09:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)

soboty (od 01.09 do 29.09 2018) 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 256
W tym miesiącu: 2170
Wszystkich: 3633

Filologia - dlaczego "filologia" na Wydziale Zarządzania ?

Studia filologiczne na Wydziale Zarządzania dają unikalną możliwość łączenia studiów filologicznych ze studiami z zakresu zarządzania. Będąc studentem filologii na naszym Wydziale można dodatkowo rozpocząć studia na innym kierunku i tym samym połączyć wysokie kompetencje językowe z kompetencjami w danej dziedzinie. Tego typu łączone umiejętności są w dalszym ciągu rzadkością, a osoby które je mają, stają się niezwykle atrakcyjne na rynku pracy. Powszechnie bowiem wiadomo, że sama znajomość języka obcego nie jest wystarczająca ...

Filologia - sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii ze specjalizacją angielski/niemiecki język biznesu posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie obranego języka, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Wiedza taka zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. Kompetencje językowe mogą oni poszerzyć na licznych kursach specjalistycznych, organizowanych przez organizacje tłumaczy w kraju i za granicą ...

Filologia - przedmioty

Ogólna ilość godzin wynosi 135 godzin dydaktycznych. Składają się na nią następujące przedmioty:

  • historia filozofii, obejmująca podstawowy kurs historii jednej z najważniejszych dziedzin nauki. Studenci poznają szkoły i idee filozoficzne, które ukształtowały współczesną cywilizację i wpłynęły na rozwój innych dziedzin nauki. Przedmiot kończy się zaliczeniem.
  • technologia informacyjna, to przedmiot niezwykle praktyczny i ważny dla opanowania współczesnych, powszechnie stosowanych technik informacji przekazu, w tym posługiwania się elektronicznymi ...

Filologia - praktyka zawodowa

Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa - praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe – małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego ...