Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 3.06 do 19.07.2019 w godz.: 

10:00 - 13:00  (od poniedziałku do piątku)

od 22.07 do 26.07.2019 w godz.:

9:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)

soboty w lipcu 9:00 - 11:00

Szczególowe informacje w terminarzu

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 199
W tym miesiącu: 3564
Wszystkich: 5644


Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach.
Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy umożliwia studentom, zdobycie pogłębionej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami w ramach specjalności Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 1. Matematyczne wspomaganie decyzji
 2. Projektowanie ergonomiczne
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Bezpieczeństwo procesowe
 5. Komputerowe wspomaganie służby BHP
 6. Ekonomika przedsięwzięć z zakresu BHP
 7. Pedagogika szkoleń w zakresie BHP
 8. Metody zwalczania zagrożeń

 

Przedmioty dodatkowe

 1. Analiza bezpieczeństwa dla potrzeb prewencji
 2. Procedury wdrażania systemów zarządzania BHP
 3. Projektowanie elementów maszyn i urządzeń
 4. Ekspertyzy wypadków i katastrof
 5. Zarządzanie procesami innowacyjnymi w BHP

 

Przedmioty do wyboru

 1.  Humanizacja pracy (Kultura pracy)
 2. Ochrona kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (Ochrona zasobów niematerialnych)
 3. Planowanie i realizacja audytów systemu  zarządzania BHP (Monitorowanie systemów zarządzania BHP)
 4. Czynnik ludzki w procesie pracy (Współczesne problemy BHP)
 5. Bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność urządzeń (Bezpieczeństwo systemów technicznych)
 6. Aspekty bezpieczeństwa we wzornictwie przemysłowym (Aspekty bezpieczeństwa w kształtowaniu otoczenia)
 7. Metody analizy niezawodności człowieka (Metody modelowania i badania wypadków)
 8. Bezpieczeństwo w transporcie (Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarce magazynowej)
 9. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (Ochrona systemów przetwarzania informacji)
 10. Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym (Komputerowe wspomaganie w procesach zarządzania kryzysowego)
 11. Techniques of negotiation and mediation (Organizational behavior) 

Pozostałe przedmioty

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Projekt badawczy
 3. Pisanie pracy dyplomowej
 4. Przedmiot ogólnowydziałowy