Kontakt - studia I i II stopnia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania PCz.
sala WZ-9

Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl
(dawny adres e-mail: rekrut@zim.pcz.pl)

tel. 34 32 50 862 (w godzinach dyżurów)
tel. 34 32 50 422 (w godzinach dyżurów)

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 24.02 do 28.02.2018 w godz.:

9:00 - 13:00 (od poniedziałku do środy)

soboty 9:00 - 11:0

Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 132
W tym miesiącu: 2905
Wszystkich: 5444

Bezpieczeństwo i higiena pracy - sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy i potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce działania organizacji różnego typu; zna podstawowe przepisy prawa dotyczącego ochrony pracy i potrafi wykorzystać te przepisy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; posiada wiedzę z zakresu psychologii i socjologii i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działaniach na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa; posiada wiedzę z zakresu fizjologii i higieny przemysłowej i potrafi ją wykorzystać w działaniach na rzecz ergonomii i ochrony zdrowia pracowników; potrafi zidentyfikować i dokonać pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - specjalności

  • Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Specjalność: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego

  1. Matematyka
  2. Fizyka techniczna
  3. Materiałoznawstwo
  4. Techniki wytwarzania
  5. Chemia i technologia chemiczna
  6. Geometria i grafika inżynierska
  7. Informatyka ...